Prestegårdsstien 5, Namsos

Prestegårdsstien 5, ligger i nær tilknytning til boligområde på Bjørum, samt Namsos Helsehus og Bjørum Barnehage. Namsos Bymark og Klompenbanen er nærmeste nabo til denne eiendommen.

Tidligere har eiendommen primært blitt benyttet innen helse og rehabiliteringstilbud. Eiendommen er nok bedre kjent som "Rehaben", for de som er kjent i Namsos.

Eiendommen er regulert til næringsformål, der vi ønsker å se på gode fremtidsrettet bruk av eiendommen i et langt perspektiv.

Selve bygget inneholder i dag en kombinasjon av kontorer, behandlingsareal og oppholdsrom. Opparbeidet tomt med plenområder og stort parkeringsareal.

Store uteområder tilknyttet eiendommen, gir gode muligheter for utvikling på eget areal.

Bygget er på drøyt 1600 m2, fordelt på kjeller og 1 etg.

Ta kontakt her, for mer informasjon og samtaler knyttet til eiendommen.