Vinterlagring av større enheter

01.10.2019

Som tidligere annonsert på våre nettsider har vi et eget tilbud om vinterlagring, se her.

Vi får også forespørsel om lagring av større enheter, som ofte har utfordringer med å komme seg inn i lagerhaller og lignende.

Her kan vi for vinteren 2019/2020, tilby lagring i et lagerskur liggende på Sivavegen 15, Spillum. Det vil være i nær tilknytning til dypvannskaia.

Her kan man lagre objekter som er store og som normalt kan være vanskelig å få under tak.  Hallen er åpen og har 3 vegger og tak, se bilder her.

Området er inngjerdet og sikret med låst port ved innkjøringen.

Ta kontakt med oss for å avtale behov for lagring her.