Informasjon om Sverres gate 33

30.04.2021

Vakkert er det ikke!

Lurer du på hvorfor det fortsatt ligger hauger med sand, stein og knust betong på tomta ved Scandic Rock City?

Det ser ikke særlig pent ut, men nå er det heldigvis ikke lenge til vi kan rydde opp.

Årsaken til at det har vært stillstand i noen måneder er at vi har foretatt omfattende grunnundersøkelser i to omganger.

Prøvene må analyseres og eventuelle forurensede masser må skiftes ut. Akkurat nå venter vi på den konkluderende rapporten som skal foreligge i starten av mai.

Ikke lenge etter det vil heldigvis hullet i bakken være fylt igjen og tomta planert.

Så får vi håpe det etter hvert blir mulig å oppføre det flotte bygget som tomta fortjener.

Jaras Gruppen