Status og opppsummering fra Jaras Gruppen

23.03.2020

Situasjonsrapport etter uke 12

Vi har lagt bak oss en vanskelig uke. En uke fylt med tiltak knyttet til koronaviruset, der de fleste andre arbeidsoppgaver som kan vente, er satt til side.

Det har vært hektisk aktivitet for å sikre så stabil drift som overhodet mulig og for å se på hvilke tiltak som må gjøres rent praktisk. Informasjonsflyt, orientere ansatte og leietakere, kunder og øvrige forbindelser har stått i fokus.

Her har våre leietakere fått det største fokuset. Vi har gjort grundige vurderinger og analyser knyttet til alle leietakere.

Dette går blant annet på:

  • Kategorisering av virksomhet, bransje.
  • Hvordan rammes ulike bransjer ut fra de pålegg som kommer?
  • Hva skjer på kort sikt, hva skjer på litt lengre sikt?
  • Hvordan påvirker dette de menneskene som er i de ulike selskaper?
  • Dialog med finansinstitusjoner og bankforbindelser for å sikre driften i alle faser
  • Gjennomføre møter med de leietakere som er i kategorien som rammes hardest av situasjonen vi står i.
  • Finne gode løsninger både på kort og lang sikt slik at vi bidrar til at flest mulig kommer seg gjennom denne tiden på en best mulig måte.
  • Se om det er ting vi som eiendomsforvalter kan bidra med som påvirker våre leietakere positivt.
  • Ta vare på menneskene som står i vanskelige situasjoner og må ta tøffe valg på kort tid.

Her opplever vi mange gode samtaler, møter der alle våre samarbeidspartnere oppfattes som løsningsorienterte og samarbeidsvillig for at man skal finne måter å komme seg gjennom dette på.

At mange vil oppleve en tøff tid, kjenne på nederlag og føle på at hverdagen man kjenner, settes på prøve; det er det liten tvil om at vil skje. Men vi må huske at man må stå sammen i slike kriser og finne veier sammen. Det vil styrke våre selskaper, og det vil styrke oss som mennesker.

Mange opplever også usikkerhet knyttet til egen økonomisk situasjon og mange har dessverre fått permitteringsvarsel de siste dagene. Dette skaper usikkerhet og kom fort på oss alle. Da er det viktig å huske Petter Stordalens ord: Dette skjer på grunn av situasjonen vi står i, ikke på grunn av jobben som gjøres eller egen kompetanse.

Vi i Jaras Gruppen har heller ikke unngått delvis permitteringer. Her må vi som selskap stå støtt og være gode på å ivareta alle ansatte på best mulig måte. Det være seg gjennom samtaler, informasjon og veiledning og ikke minst at vi tar en rolle for å sikre at man kan bistå i en usikker tid med å forskuttere evt. forsinkelser med registrering og utbetalinger fra NAV, som nå settes på en stor prøve. Vi vil bidra til å trygge dette så godt vi kan og samtidig bistå NAV i en hardt presset periode, slik at alle våre ansatte ikke blir satt i en knipe også på dette området.

Jaras Gruppen oppfordrer alle til å følge myndighetenes oppfordringer, pålegg og råd. Er vi dyktige til dette, vil vi kanskje se en kortere periode før ting normaliseres og vi får en mer normal hverdag på nytt. Det vil vi tjene på, alle sammen.

Husk; vask hendene, hold avstand og ta vare på hverandre. Det vil være viktig i tiden vi har fremfor oss.

Med vennlig hilsen alle oss i Jaras Gruppen