Ledige lokaler i Namsos Handelspark

06.05.2020

Jaras Gruppen kan tilby lyse og flotte næringslokaler i Namsos Handelspark.

Lokalet er på 307m2 med nærhet til masse andre handelsbedrifter og er et område med stort kundegrunnlag og høyt antall besøkende.

Her kan man få en plassering med meget god eksponering i hjørnet av Namsos Handelspark og god synlighet for alle som skal besøke området.

Se våre nettsider for ledige lokaler for mer informasjon og ta gjerne kontakt med oss for å se nærmere på et leieforhold.

Kontakt oss her!

For informasjon kan du lese mer her:

https://www.jarasgruppen.no/namsos-handelspark/