Jaras Gruppen kjøper bygget til Grong Sparebank

01.12.2020

Jaras Gruppen kan herved informere om at Bankgården Grong AS, som er et heleid selskap av Jaras Eiendom AS, kjøper og overtar bygget som huser hovedkontoret for Grong Sparebank med virkning fra 01. desember 2020.

Pressemeldingen forteller videre at Grong Sparebank fortsatt skal være i samme lokaler og ha sitt hovedkontor i Grong. 

- Det er behov for vesentlige oppgradering av eksisterende bygningsmasse og tidspunktet for salget til en profesjonell eiendomsaktør er riktig, skriver banken i sin pressemelding.

- Næringseiendom er kjernevirksomheten i vår driftsmodell. Det er derfor naturlig å vurdere interessante eiendommer med gode leietakere i vårt lokalområde, sier Espen Ledang i Jaras Gruppen.

- Det er for øvrig den første eiendommen lokalisert i Grong som Jaras Gruppen har i sin portefølje, og vi gleder oss til å være en aktiv samarbeidspartner for våre leietakere i Grong.

Grong Sparebank vil fortsatt ha sitt hovedkontor i Grong og leier tilbake dagens areal i en lengre leieavtale, der det også er planer om en betydelig oppgradering av bygget i den nærmeste tiden.

For mer informasjon, ta kontakt med Espen Ledang i Jaras Gruppen på E-post: espen@jaras.no