Informasjon knyttet til koronaviruset

18.03.2020

Dette er en spesiell tid, og det er mange som føler usikkerhet rundt det som skjer i samfunnet, hva vi som enkeltpersoner bør gjøre og ikke minst hva vi gjør som selskap.

Situasjonen rundt COVID-19 endrer seg raskt, og ledelsen i Jaras Gruppen følger denne situasjonen svært nøye.

Vi har satt krisestab, hvilket innebærer at vi vurderer tiltak, strategier og generelt situasjonen fremover.

Vi avgjør fortløpende hvilke tiltak vi anser som nødvendige for å

  • Trygge våre ansatte og bidra til å minimere risiko for smittespredning
  • Sikre tilnærmet normal drift av alle selskaper i Jaras Gruppen

Jaras Gruppen har et stort samfunnsansvar og deltar i den nasjonale dugnaden for å minimere smittespredning. I tillegg har vi et stort ansvar overfor alle kunder og leietakere for å sikre disse på best mulig måte på alle de lokasjoner vi har ansvaret for, dette tar vi svært alvorlig.

Hva gjør vi

Jaras Gruppen har allerede gjennomført en rekke tiltak som har til hensikt å minimere risikoen for smittespredning. Under følger en liste over noen av tiltakene som er blitt iverksatt:

Hjemmekontor

Det er pålagt hjemmekontor for flere av våre ansatte. Visse ansatte er av driftskritiske årsaker unntatt denne regelen. Staben på kontoret er i praksis delt i to team og er adskilt.

Reiser

Alle reiser i jobbsammenheng kanselleres, med mindre de er av en helt forretningskritisk årsak.

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å unngå private reiser som ikke er strengt nødvendige. Dette gjelder både innenlands og utenlands.

Kundekontakt

Vårt kontor i Namsos er i utgangspunktet stengt for andre enn ansatte som er på jobb, der unntakene er på personer som før besøket dokumenterer med signatur sin siste tids aktivitet og reiser. Vi ønsker helst å kommunisere elektronisk på enten e-post, telefon eller videomøter.

Kommunikasjon

Vi informerer våre ansatte daglig om situasjonsbildet, og hele organisasjonen varsles om eventuelle endringer. Alle rutineendringer som påvirker våre kunder og leverandører vil holdes oppdatert fortløpende.

Vi holder oss også løpende oppdatert med norske myndigheter om situasjonsbildet.

Sikker drift av selskapets funksjoner

Vi har gode rutiner i selskapet for å sikre kontinuerlig og sikker drift av alle våre funksjoner, våre kundeforpliktelser og driftsoppgaver. Alle ansatte i selskaper tilknyttet Jaras Gruppen har gode rutiner for back-up på plass, og vi vil tilpasse driften ut fra de råd og tiltak som innføres og anbefales av norske helsemyndigheter.

Til tross for den høyst uvanlige situasjonen vi som samfunn befinner oss i, anser vi driften av Jaras Gruppen sine funksjoner som under god kontroll.

Vil samtidig informere om at vår samarbeidspartner på renhold, ISS, også har beskrevet sine rutiner godt knyttet til ekstra tiltak på renhold i våre bygg.

  • Egne retningslinjer for smitteforebygging og hygienetiltak for alle ansatte
  • Oppdatert opplæring i smitterenhold og gjennomført smittevernkurs
  • Utvidet renhold med fokus på berøringspunkter for å hindre spredning av smitte
  • Egne rutiner på ansattes reiseaktivitet og valg av riktig renholdsutstyr for å minske smittefaren.

Vi beklager enhver ulempe som måtte forårsakes av endrede driftsrutiner og smittebegrensende tiltak, og vil samtidig takke for forståelsen under de rådende omstendigheter.

Vi oppfordrer alle til å vaske hendene ofte og holde god avstand til hverandre.

Ta vare på dere selv og deres nærmeste i tiden fremover. Husk å ta frem smilet så ofte dere kan i denne tiden.


Med vennlig hilsen

Jaras Gruppen

Jarle Rasmussen

Administrerende direktør

E-post: jarle@jaras.no

Mobil: 95 87 42 65