Abel Meyers gate 10, Forsikringsgården

Forsikringsgården i Namsos sentrum, inneholder flere ulike seksjoner, der vi kan tilby et mangfold av lokaliteter:

Kontorlokaler med ekspedisjonsområde, mindre seksjoner med kontorer og fellesrom, spiserom, toaletter, møterom.

I tillegg har vi flotte lyse butikklokaler som er på gateplan 1 etg. som er veldig publikumsvennlig og lett tilgjengelig.

Parkeringsareal som er sikret og låst er også tilgjengelig på denne bygården.

Her er det mange muligheter og det er også mulig å gjøre endringer som kan tilpasses ut fra behov.

Ta kontakt for mer informasjon!

Vi vil også ha ledige lokaler på 1. plan ut mot gata, i lokalene der Arkitekt Blom hittil har holdt hus. Disse lokalene vil bli ledige fra januar 2020, og kan enkelt tilpasses flere ulike bruksbehov, som butikk/forretningslokale eller kontorlokaler.

Åpne store lokaler med stor grad av mulighet for egne tilpasninger, der man kan få til flotte løsninger med enkle grep.

Se bilder under.