Industrivegen 6

Bilder fra Industrivegen 6 bygget


Bygget inneholder i hovedsak terminal/lager med flere kjøl/frys rom tilstøtende til lager og porter/ramper for tilgang med lastebil.

I tillegg er det tilstøtende kontorer, møterom, spiserom, felles areal, sanitærrom og tekniske rom som er ledig for utleie.

Arealer kan enten leies som en enhet, eller deles opp i flere ulike seksjoner med gode muligheter for tilpasninger ut fra bruksbehov og arealbehov.

For nærmere info, ta kontakt med oss!